Terms and Conditions

Terms and Conditions คือ ข้อมูลและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ufabettinwu.xyz ที่ผู้ใช้งานใหม่จะต้องทำความเข้าใจให้ละเอียดก่อนที่จะเข้าใช้บริการจริง ซึ่งทางผู้ให้บริการได้ตั้งข้อบังคับและเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการมากมายหลายข้อ เพื่อเป็นมาตรฐานในการเข้าใช้บริการนั่นเอง ผู้ใช้บริการจำเป็นที่จะต้องอ่านให้เข้าใจ และ ปฏิบัติตามข้อบังคับในส่วนต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดอีกด้วย หากท่านละเมิดข้อบังคับ ท่านอาจจะถูกถอดออกจากสมาชิกได้เลยทันที

Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ประสบการณ์ผู้ใช้ : ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุที่มากกว่า 18 ปีขึ้นไป โดยการสมัครผู้ใช้งานจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น โดยผู้ให้บริการมีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการกับผู้ใช้บริการได้ทันที หากท่านละเมิดข้อบังคับในส่วนนี้
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ผู้ให้บริการจะจัดเก็บข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี โดยเราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นอย่างแน่นอน หากไม่ได้รับความยินยอมมาจากท่าน
  3. การใช้งาน : ผู้ใช้บริการจะต้องทำตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เรากำหนดไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การวางเงินเดิมพัน , การฝากเงิน , การถอนเงิน จะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ห้ามฝ่าฝืนข้อใดข้อหนึ่งเด็ดขาด
  4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ : ผู้ให้บริการ ufabettinwu.xyz จะปฏิเสธทุกความผิดชอบที่เกิดจากความเสียดายในแต่ละรูปแบบที่เกิดจากการใช้บริการของเราทั้งหมด
  5. การยกเลิกสมาชิก : ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสถานะสมาชิกของผู้ใช้งาน หากคุณเกิดละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางเราได้กำหนดขึ้น
  6. ข้อจำกัด ในความรับผิดชอบ : ผู้ให้บริการ ufabettinwu.xyz จะไม่รับผิดชอบในส่วนใดก็ตามที่เกิดจากการใช้บริการของเรา
  7. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ผู้ให้บริการ ufabettinwu.xyz มีสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อบังคับต่าง ๆ ในเวลาไหนก็ได้ โดยที่เราจะไม่ต้องแจ้งให้กับผู้ใช้บริการได้ทราบล่วงหน้า
  8. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา : รูปภาพ , ข้อความ , Video ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ufabettinwu.xyz จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของเราทั้งหมด โดยบุคคลอื่นห้ามนำไปใช้หรือคัดลอกโดยเด็ดขาดหากไม่ได้รับการอนุญาตจากเรา
  9. ข้อตกลงทางกฎหมาย : กฎระเบียบข้อบังคับที่เรากำหนดขึ้นมา เป็นการควบคุมโดยกฎหมายสากลทั้งหมด หากเกิดความขัดแย้งในการเข้าใช้บริการจะถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที
  10. การติดต่อ : ในส่วนของช่องทางการติดต่อสื่อสาร หากคุณมีข้อคำถามที่สงสัย ช่องทางในการติดต่อ contact@ufabettinwu.xyz